Dev Foundation

DF BHL- Health Help


Azamgarh - DF Connected Health Center Table - 05.05.2023

  Hospital & Member's Details as on date - 05.05.23
   Dev Foundation BHL - Livelive ++++
 
         
HOSPITAL AZAMGARH
Name Place Attendent DR. Name Contact Noumber
Golobal Multy Hospital Sidhari, Mau Road Dr. Subhas Singh 9839173751
Shiva Hospital & Trama Center Bramhsthan Dr. S P Singh
Himanshu Nursing Home Lakshirampur Dr. A K Mishra
Sogra Sono Graphy Center Belariya Ki Chungi Dr. Md Khalid
Yadav Nursing Home Balrampur Police Chouki Dr. S C Yadav
R & K Memorial Hospital Bhavarnath Dr. Nirankar Singh
Priyanshu Hospital Basupaar, Jiyanpur Dr. Parhalad Singh
Sanjivani Hospital Katniya Bazar, Maharajganj Dr.  Arvind Yadav
Narayan Hospital Gosai Bazar Road, Chunahwa Dr. Ragvendra Singh
New Jivan Life NursingHome Belariya Ganj Jiyanpur Road Dr. S C Yadav
  Saomya Nursing Home & Child Care Gosai Bazar  Dr. R R Yadav
  Aysh Hospital Belahiya Dhala Dr. Awadh Singh Yadav
  Khushi Sonography Center    

Donate Us