Dev Foundation

DF BHL- Health Help


BASTI - DF Connected Health Center Table - 05.05.2023

District Sector 

…….BASTI……District Table of Related Health Center attached to Dev Foundation Organization...
Name Place Attendent DR. Name Helpline Noumber
Hospital Ananta Hosptial Malviya Road Dr. Ajay krChoudhry 9839173751
Basti Trama Center Malviya Road, Near Kartar Cinema Dr. S P Bharati 9839173751
Divyansh Hospital  Raouta, Malviya Road Dr. Sudhakar Pandey 9839173751
Sunrise Hospital Dakshin Darwaza Dr. AK Tiwari  9839173751
Basti Lifeline  Dakshin Darwaza Dr. Tariq Ahsan Khan 9839173751
Nova Hospital Kaili Road Dr. Saurabh Dewadi 9839173751
Oral Dental Health care  Ranjeet Chouraha Dr. Abhishek Srivastva 9839173751
Prakash Dignostic Center Ditt Hospital-Roadways Road Dr. Prashant Pandey 9839173751
HiTech  Distt Hospital Road   9839173751
Shaym Sunder Memorial  Bhabhnana Bazar Dr. Rakesh Pandey  9839173751
Medicon Hosptital  Mahadewa Dr. Ajay krChoudhry 9839173751
KK Hospital & Research Center Rudauli Bazar Dr. Ajay krChoudhry 9839173751
Akshay Hospital Restrected Dr. SK Singh  
Udai Raj Memorial Hospital  Rajkot, Nagar Bazar Dr.  Anamika Singh 9839173751
New Life Hosptital  Kaptanganj Bazar Dr. Rajesh Patel 9839173751
R. Star Optical  Eyecare Center Malviya Road Dr. RG Thakur 9839173751

Donate Us